Ornat z tkaniną z końca XV w., haft pocz. XVIII w.

O tym projekcie

2014 r. Ochrona Zabytków Małopolski, projekt finansowany z budżetu Województwa Małopolskiego, Konserwacja i restauracja dwóch orantów z tkanin z końca XV w. w tym jeden z haftowaną kolumna z pocz. XVIII w. ze zbiorów Parafii Rzymsko-Katolickiej pw. Świętego Jakuba Apostola w Więcławicach

Kategorie
Szaty liturgiczne