Realizacja projektów

2014 r. Konserwacja i restauracja dwóch ornatów z tkanin z końca XV w., w tym jednego z haftowaną kolumną z pocz. XVIII w. ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach – projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski”.

zobacz szczegóły realizacji: Ornat z tkaniną z końca XV w. i Ornat z tkaniną z końca XV w., haft pocz. XVIII w.

2014 r. Konserwacja w pełnym zakresie dalmatyki z włoskiej tkaniny z 1. poł. XVII w. ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie – projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski”.

2015 r. Ochrona zabytków. Konserwacja w pełnym zakresie ornatu z gotycką kolumną ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu –projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach konkursu programu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2014–2019 Narodowy Program Rozwoju Humanistyki, Wykonanie interdyscyplinarnej bazy danych dokumentującej jedwabne tkaniny z zasobów kościelnych Krakowa z czasów od XV do k. XVII w., w oparciu o inwentaryzację i digitalizację danych.

2017-2021 Konserwacja unikatowych w skali światowej zabytków związanych z historią Krakowskiej Kapituły Metropolitalnej oraz udostępnienie ich w przestrzeni wystawienniczej w postaci interaktywnej multimedialnej ekspozycji dostosowanej do potrzeb różnorodnych grup docelowych