Małopolska Noc Naukowców 29.09.2017

Małopolska Noc Naukowców 29.09.2017

PRACOWNIA BADAŃ I KONSERWACJI TKANIN ZABYTKOWYCH UNIWERSYSYTET PAPIESKI JANA PAWŁA II PODCZAS MAŁOPOLSKIEJ NOCY NAUKOWCÓW 29.09.2017

ZAPRASZAMY

Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych utworzona została w 2012 r.  na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II jako jedna z jednostek Instytutu Historii Sztuki i Kultury na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego prowadzi działalność dydaktyczną, naukowo-badawczą i konserwatorską związaną z opieką nad zbiorami tekstyliów kościelnych z obszaru Krakowa i Małopolski.

Dzięki wyposażeniu pracowni w odpowiednią aparaturę i przygotowaniu merytorycznemu konserwatorów możliwe jest badanie tkanin w laboratorium jednostki lub  poza nią przy użyciu specjalistycznego sprzętu terenowego. W toku podejmowanych działań gromadzone są informacje na temat techniki wykonywania tkanin, stanu ich zachowania, procesów degradacji, morfologii surowców i ich identyfikacji.

W jednostce naukowej UPJPII duży nacisk kładziony jest na prowadzenie badań i przygotowywanie dokumentacji procesu konserwatorskiego, zawierającej informacje na temat historii obiektu, techniki wykonania, technologii produkcji, przemian stylowych zachodzących we wzornictwie i hafciarstwie epoki czy stanu zachowania. Podczas Małopolskiej Nocy Naukowców pragniemy zapoznać Państwa z możliwościami technologicznymi pracowni, warsztatem pracy konserwatora tkanin oraz problematyką naukową realizowaną w odniesieniu do badań konserwatorskich.

Szczegółowy program wydarzenia znajduje się stronie: http://nocnaukowcow.malopolska.pl

Data: 29.09.2017

Program: prelekcje multimedialne, warsztaty, wykład

Lokalizacja: Pracownia Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, ul. Bernardyńska 3, (przyziemie)