OFERTA

 • konsultacje w zakresie problematyki konserwatorskiej, zasad przechowywania czy datowania tekstyliów prowadzone:
  • w Pracowni Badań i Konserwacji Tkanin Zabytkowych,
  • u Właściciela zabytku,
 • konsultacja wraz ze sporządzeniem dokumentacji fotograficznej i mikroskopowej,
 • opracowanie programów konserwatorskich,
 • wycena prac konserwatorskich,
 • ocena stanu zachowania obiektu/kolekcji/zbioru – opracowanie merytoryczne,

 • ocena stanu zachowania obiektu/kolekcji/zbioru – opracowanie merytoryczne przy wykorzystaniu automatycznego mikroskopu cyfrowego Smartzoom 5.1 firmy Zeiss na miejscu u właściciela zbiorów,
 • konserwacja obiektu w pełnym wymiarze (zachowawcza i estetyczna) wraz ze sporządzeniem dokumentacji,
 • konserwacja zachowawcza obiektu,
 • odczyszczenie obiektu na mokro i chemiczne,
 • przygotowanie obiektu do ekspozycji/przechowywania,
 • drobne prace naprawcze,

 • przygotowanie dokumentacji konserwatorskiej,
 • analiza techniczna i technologiczna tkanin,
 • identyfikacja surowców,
 • opracowanie dokumentacji niezbędnej do przygotowania wniosku o pozyskanie funduszy na konserwację,
 • przygotowanie dokumentacji niezbędnej do wpisania obiektu do rejestru zabytków,
 • inwentaryzacja tekstyliów.