Konserwacja tkanin zabytkowych

Działalność pracowni polega na renowacji tekstyliów wpisanych do rejestru zabytków, których konserwacja finansowana jest ze środków zewnętrznych, oraz obiektów stanowiących własność klientów indywidualnych.

Realizacje:

2014 r. Konserwacja i restauracja dwóch ornatów z tkanin z końca XV w., w tym jednego z haftowaną kolumną z pocz. XVIII w. ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętego Jakuba Apostoła w Więcławicach – projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski”.

zobacz szczegóły realizacji: Ornat z tkaniną z końca XV w. i Ornat z tkaniną z końca XV w., haft pocz. XVIII w.

2014 r. Konserwacja w pełnym zakresie dalmatyki z włoskiej tkaniny z 1. poł. XVII w. ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej przy Bazylice Grobu Bożego w Miechowie – projekt finansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski”.

2015 r. Konserwacja haftowanego ornatu z początku XVIII w. z zasobów Parafii pw. Narodzenia Świętego Jana Chrzciciela w Korzkwi.

2015 r. Konserwacja ornatu z połowy XVI w. z zasobów Parafii pw. Wszystkich Świętych w Krakowie.

2015 r. Ochrona zabytków. Konserwacja w pełnym zakresie ornatu z gotycką kolumną ze zbiorów Parafii Rzymskokatolickiej pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej w Wolbromiu –projekt współfinansowany z budżetu województwa małopolskiego w ramach programu „Ochrona zabytków Małopolski” oraz budżetu Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.